"ศรีเทพไทยพัฒนากับกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมที่น่าอยู่"


"ศรีเทพไทยพัฒนากับกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมที่น่าอยู่"

ได้ทำโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายคลองตัณฑิกุล เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ การเดินทางสะดวก เอื้ออำนวยประชาชนในระแวก


ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น