S__5292046.jpg

"บ้านที่รวมสิ่งดีๆ

ในทุกช่วงเวลาชีวิต"

รติมา วิลล่า แอด

บ้านที่ตอบโจทย์การมีชีวิตสุขสบายด้วยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง

ตั้งแต่ 103 ถึง 187 ตารางเมตร

ลงทะเบียน

บ้านคุณภาพ

กับ 9 มาตรฐาน

9 สิ่ง... สไตล์ Eco Life 

แบบบ้าน

สรัสจันทร์.jpg

บ้านสรัสจันทร

สร้อยสุวรรณ.jpg

บ้านสร้อยสุวรรณา

S__5406786.jpg

บ้านดุสิตา

  บ้านอมรา  

 
 

  บ้านสร้อยสุวรรณา  

 

  บ้านสรัสจันทร  

 

  บ้านดุสิตา  

สิ่งอำนวยความสะดวก

บ้านมาตรฐานหมู่บ้านชั้นนำ
สะดวกสบาย ครบครัน

ติดต่อเรา

สำนักงานขาย

โครงการรติมาวิลล่าแอด


โทร.

091-640-6733-5
081-543-7426
090-229-1314

ลงทะเบียน
ratima_10_ADs.jpg