“ศรีเทพไทย พาร์ควิลล์ สิริโสธร”

ใส่ใจการออกแบบ เพื่อทุกพื้นที่ของชีวิต


โครงการหมู่บ้านสมัยใหม่ ต้องใส่ใจสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
ด้วยส่วนกลางที่ครบครันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
สำหรับสาย Healthyที่ใช้งานได้จริงๆ

- แบบบ้าน -

A12.jpg

บ้านสรัสจันทร

B12.jpg

บ้านสร้อยสุวรรณา

D12.jpg

บ้านสัตตบุศย์

บ้านสรัสจันทร

 

บ้านสร้อยสุวรรณา

 

บ้านสัตตบุศย์

 

- ภาพบรรยากาศโครงการ -

1new
879261
879267
879270